Tag Archives: Kumparan gelombang

Konsep Gulungan Stator Motor Induksi 3 Fasa

Stator dari motor tiga fasa di desain mempunyai tiga bagian besar kumparan yang sama, baik jumlah kumparan, jumlah lilitan perkumparan, diameter kawat , jumlah alur yang digunakan, dan langkah alur. Dimana setiap bagian biasa disebut kumparan satu fasa , jadi lilitan motor tiga fasa mempunyai satu kumparan setiap fasanya. Maka motor tiga fasa umumya mempunyai ujung (terminal) sebanyak 6 buah (kecuali motor dahlander), yang lazim diberi tanda  U, V, dan W sebagai pangkal kumparan dan X, Y dan Z sebagai ujung kumparan. Kumparan fasa sekurangnya mempunyai dua kumparan (grup) yang berjarak 180°. Continue reading